Mennesker og dyr


Udover Charlotte Gundersen og familien, er der bag By C Gundersen og Dansk Østersøuld mange fantastiske mennesker, der arbejder med dyr - og fine dyr, der giver uld til garn. I alle led af produktionen har vi mange er mange samarbejder og fællesskaber på kryds og tværs, og det er vigtigt for os i By C Gundersen at vise og fortælle om de steder, hvor vi henter ulden fra til Dansk Østersøuld.

I øjeblikket er hoveddelen af Dansk Østersøuld lavet af uld fra Danmark. Vi arbejder særligt med langhåret spælsauuld som grunduld, som kræver særlig bearbejdnings- og blandingsmetoder, måder og teknikker. Samtidig ønsker vi en ren dansk forsyningskæde og produktionskæde med lønspinding i Danmark.

Da vi ønsker en 100% dansk garnproduktion, har det været en kompromis, at 80% er dansk uld og 20% er merinould fra merinofår på Falklandsøerne, som er købt igennem spinderiet. I fremtiden ved levering af Dansk Østersøuld, kommer der Dansk Østersøuld med 100% dansk uld fra danske får.

I øjeblikket får vi dansk uld fra:
EJBY FÅRE- OG ALPAKA LAUG I GLOSTRUP,
HVIDOVRE KO- OG FÅREGRÆSSERFORENING I HVIDOVRE,
SØVSØ FRILANDBRUG VED VIBORG og
HUSMANDSSTEDET VED RINGSTED. 

Se beskrivelser af de forskellige fårehold herunder!


EJBY FÅRE- OG ALPAKA LAUG I GLOSTRUP ved Line og Torbjørn

Hvilken fårerace har I og hvor mange får og alpakaer (moderdyr/avlsvæddere) har I? Fåreracen er Spælsau. Efter seneste slagtning 2024, så har vi 34 spælsau får og 16 beder (kastrerede væddere). Væddere lejes ind (eller købes/sælges igen) når der skal ilæmmes. Vi har 6 alpakaer.

Hvilke farver har får og alpakaer? Fårene er sorte, brune og hvide (også blandede). Alpakaerne er hvide, sorte, brune og sølvfarvede.

Hvor længe har I haft får og alpakaer? Vi har haft får i mindst 30 år i Ejby. Det nuværende laug med egne får (tidligere var det en privat som satte fårene ud) har eksisteret siden 2017. Alpakaerne kom til i juli 2021.

Har fårene M3 status og hvad betyder det at fårene har M3 status? Ja, de har M3  status. Det betyder, at vi indgår i et vaccinationsprogram, hvor dyrene vaccineres løbende mod lungesygdommen Maedi og hjernesygdommen Visna. M3-status spiller en stor rolle i forbindelse med køb og salg og transport af dyr.

Hvor stor en grund har I til fårene? Ca. 7 ha.

Hvor stor en grund har I til alpakaerne? Ca. 0,6 ha.

Hvad består grundene af? Store dele af området, hvor fårene går er gammel affaldsareal, som blev omdannet til naturområde i begyndelsen af 1970´erne. Det område, som alpakaerne går på, er et gammelt gartneri-område. Områderne er tjekket for miljøfarlige stoffer.

Har fårene og alpakaerne en stald? Begge dyrehold har hver deres egne stalde i Ejby (Glostrup) for enden af Mosetoften.

Hvor ofte klipper I jeres får og alpakaer? Fårene klippes 2 gange om året og alpakaerne klippes ca. hvert 2. år.

Hvor meget uld samler I ved hver klipning af får og alpakaer? Ca. 6-7 store sække med god fåreuld og ca. 4 sække alpakauld.

Hvorfor har I får og alpakaer og hvordan fungerer jeres laug med pasning af fårene og ilæmning og læmning - hvordan gør I? Pasningen (fodring og tilsyn) af fårene og alpakaerne sker i et samarbejde mellem Glostrup Kommune (Vej og Park) og Ejby Alpaka- og Fårelaug, som består af mange frivillige. Vej og Park passer som hovedregel dyrene i hverdagene, mens de frivillige passer dem uden for normal arbejdstid (weekender og helligdage). I forbindelse med ilæmning og slagtning (tilgang/afgang) afholdes møder mellem de frivillige og kommunen i forhold til det fremtidige antal.

Er der noget ellers, I gerne vil fortælle? Alle udgifter forbundet med dyreholdet afholdes af kommunen. Når der slagtes, trækkes der lod mellem alle aktive interesserede omkring dyrene, så alle får mulighed for at få noget kød.


HVIDOVRE KO- OG FÅREGRÆSSERFORENING ved Anita og Keld

Hvor mange får har I, hvilken fårerace har og hvilke farver har fårene? Vi har 13 får på Quark Naturcentret i Hvidovre ved Vestvolden, og 7 får fra Strandengen Avedøre ved Amager Motorvejen fra december til maj. De er alle en blanding af fåreracerne Texel og Gotlænder i farverne råhvid, lysegrå, grå og sort.

Hvor længe har I haft får, og hvorfor har I får? Vi har haft får siden år 2000, og det er et samarbejde med Quark Naturcenter med naturpleje, af interesse, for hyggen, fællesskabet og for kødets skyld.

Har fårene M3 status? Hvad betyder det? De har ikke M3 status

Er fårene økologiske? Hvad betyder det? Ikke certificeret

Hvor stor en grund har I til fårene? Hvad består grunden af? Har fårene en stald? Der er tre folde med græs og lidt buskads. Og Ja, fårene har en stald.

Hvor ofte klipper I jeres får, og hvor meget uld samler I ved hver klipning? De bliver klippet en gang om året. Vi samler ca. 40-50 kg.

Hvordan fungerer jeres forening med pasning af fårene og ilæmning og læmning - hvordan gør I? Foreningens medlemmer skiftes til at passe dyrene, en uge ad gangen, hele året rundt, morgen og aften, uden for Quarks normale åbningstid: hverdage efter kl. 15, i weekender, i skoleferierne og på fridage. Personalet på Quark ser til dyrene i deres åbningstid. I læmningstiden laves en vagtplan med 3-timers vagter indtil kl. 23.00 Ilæmning sker med indkøbt vædder under ca. 5 uger med start rundt 1. december.

Er der noget ellers, I gerne vil fortælle?  Det er en forening for borgere i Hvidovre med interesse for dyr og natur. Foreningens får og kvier går på Quark Naturcenters arealer, og fårene bruges  i skolernes naturundervisning. HUSMANDSSTEDET VED RINGSTED ved Mona Blenstrup

Hvor mange får har I, hvilken fårerace har I, og hvilke farver har fårene? Vores bestand er på 24 moderdyr. Vi har den gamle originale fårerace spælsau. Spælsau udmærker sig ved at være oprindeligt sorte og brune. Senere er andre farver krydset ind, så nu er de rødbrune, beige, hvide og melerede samt brogede. Man bør bestræbe sig på at bevare de rene farver. Altså sort og brun. Vores bestand har rene farver men også de øvrige. Blot vi stadig har de rene som grundlag.

Hvor længe har I haft får, og hvorfor har I får? Vi har kun haft får i 11 år. Vi skiftede fra fysioterapi til et lille ekstensivt landbrug med får for at komme tæt på det basale liv. Det rolige liv. Det givende liv.

Har fårene M3 status, og hvad betyder det? Fårene har M3 status. Det betyder, at de er testet for en ondartet lungesygdom, vi har købt de første dyr med M3 status og sørget for at opdatere den. Vi har ikke købt hundyr siden, så vores får er af egen linje. Men vi indkøber vædder til fornyelse af generne. Altid med M3 status.

Er fårene økologiske, og hvad betyder det? Vores lille landbrug er fra starten lagt ud som økologisk. Det betyder for os, at vi dyrker giftfrit, at vores dyr kun får giftfrit foder og at intet ikke-økologisk tilføres. Hverken foder eller dyr eller gødning. Derfor har vi harer, vilde fasaner, agerhøns og andre dyr på markerne. De vilde dyr foretrækker også giftfri arealer og føde. Det betyder også, at vores lammekød er økologisk, hvilket vores kundekreds netop søger. Vores dyr slagtes på et lille slagteri, som vi selv transporterer dem op til. Det hele  foregår helt stille og roligt.

Hvor stor en grund har I til fårene, hvad består grunden af, og har fårene en stald? Vi har knapt 12 hektar (20 tønder land). De 2 hektar bruges udelukkende til høslæt, da de ligger på den anden side af landevejen. Så fårene og lammene går på 10 hektar lige rundt om bygningerne, så de kan bruge stalden efter lyst hele året. Når de kommer ud på græs i maj, bruger de stalden meget om natten. De søger derind med lammene. Fårene er på stald om vinteren fra nytår til græsset er i vækst i maj. Det meste af vores areal er kløver og græs. Vi har dog et lille stykke med frugttræer og grøntsager.

Hvor ofte klipper I jeres får, og hvor meget uld samler I ved hver klipning? Vores får klippes en gang årligt. Omkring nytår. Så det er helårsklip af både får og eventuelle store lam. Jeg mener, at en ham fra et får vejer omkring 1-3 kg.

Er der noget ellers, I gerne vil fortælle? Vi holder aldrig åbent stald påske lørdag, som mange ellers gør. Det er i læmmetiden, og vi prioriterer ro til dyrene frem for et stort opbud af mennesker. Men man er altid velkommen til at besøge os. Også i april. Og hen over sommeren er man velkommen med sin madpakke. Vi har borde og stole og kaffe på kanden. Vores gårdbutik har altid åbent. Vi sælger æg og lammekød samt skind. Dog er kød udsolgt indtil oktober 2024.


SØVSØ FRILANDBRUG VED VIBORG ved Nicolaj

Hvor mange får (moderdyr/avlsvæddere) har du, hvilke fåreracer har du og hvilke farver har fårene? Vi har 270 moderfår ekskl. væddere og lam. Fåreracerne er Ertebølle, Såne, ”Romtex” (Texel/Romney kryds). Primært Romtex, vi krydser med Såne. Farverne er brogede, brune, grå, sorte og hvide.

Hvor længe har du haft får? Jeg har haft min egen besætning i 6 år og har i hele min ungdom haft Såne får med mine forældre.

Hvorfor har du får? Jeg har får, fordi jeg er meget begejstret for lige netop fåret – og alt det, fåret kan. At vi kan kombinere fødevareproduktion med både uld, skind, naturpleje, landskabspleje, skoleundervisning og biologisk ukrudtsbekæmpelse er helt unikt for fåret. Vi har med et dyr at gøre, der i selv de nordiske lande kan finde alt sin føde på jorden, hele året rundt. Derudover er de praktiske arbejdsopgaverne lige mig – hegnsarbejde ude i naturen, ATV kørsel og brug af hyrdehund. Arbejdet med fårene giver en hård, men fri arbejdsdag og følger sæson og vejr. Det er et meget jordnært arbejde og det passer mig godt.

Har fårene M3 status? Hvad betyder det? Nej, min besætning har ikke M3 status. Maedi-visna er en lunge- og hjertesygdom hos får og geder. Sygdommen er anmelderpligtig og vigtig ikke at få blandet med raske besætninger, da den ikke kan behandles. I praksis gør det ingen forskel for mig, hvilken status min besætning har, da jeg ikke sælger avlsdyr. Alle mine dyr er købt fra Maedi-visna fri besætninger (med M3 status), derfor ved jeg, at mine dyr ikke har stor risiko for at få sygdommen. Det er bestemt ikke billigt at få taget blodprøver på dyrene, der kan bekræfte, at de er fri for Maedi-visna, derfor har jeg valgt at ignorere denne status, velvidende at mine får i praksis bør være Maedi-visna fri.

Er fårene økologiske? Hvad betyder det? Vores får er økologiske. Fårene ved helt sikkert ikke, at de er økologiske – for de fleste danskere passer deres får i et system, der tilgodeser alle de økologiske regelsæt, hvad angår dyrenes liv. De fleste danske får er nemlig ude i hele sommerhalvåret, store dele af vinterhalvåret og har som regel også fint med plads på stald i dybstrøelse, når de er inde. Mine får har ikke fået et anderledes liv ved at være økologiske i 2022. Den afgørende forskel som forbruger af økologisk og ikke-økologisk lammekød består i, at økologiske besætninger har dobbelt så langt tilbageholdelsestid på får og slagtelam, efter de har modtaget medicin. Derudover må mine økologiske får kun afgræsse økologiske marker eller fredet natur – hvorimod ikke-økologiske får må afgræsse alle typer marker, inkl. konventionelle, der er blevet sprøjtet med pesticider eller lignende.

Hvor stor en grund har du til fårene, hvad består grunden af og har fårene en stald? Det er planlagt, at fårene og lammene afgræsser ca. 50 ha enge, skovlysninger, gravhøje og græsmarker i sommerhalvåret 2024. Til vinteren 2024-2025 afgræsser de 150 ha økologiske afgrøder for planteavlere, der ønsker markerne afgræsset af får, frem for at bruge store landbrugsmaskiner til at slå dem. Selv har vi bare 12 ha agerjord, resten er pleje-aftaler med Viborg Kommune, Naturstyrelsen samt andre landmænd. Fårene er alle på stald i 8 uger, mens de læmmer. Resten af året er de under åben himmel.

Hvor ofte klipper du dine får? De bliver klippet én gang om året.

Hvor meget uld samler du ved hver klipning? Jeg ved ikke, hvor meget uld de giver ved klipning.